Antibiotice şi probiotice

Antibiotice şi probiotice

(English version below: Antibiotics and probiotics)

Întâlnesc zilnic reţete prescrise doar cu antibiotic, fără vreun probiotic şi fără ca medicul să-i fi spus pacientului, cel puţin verbal, că trebuie să folosească şi probiotice sau să mănânce iaurturi. Astfel, vreau să vă prezint de ce este bine să bem probiotice în special pe durata tratamentului cu antibiotice şi care sunt cazurile când mai sunt indicate probioticele.

Ce sunt probioticele si prebioticele?

Probioticele sunt bacterii vii, ambalate în stare latentă (inactive) sub formă de capsule sau sub forma de pulbere. Aceste bacterii sunt cele bune, cele necesare organismului nostru, cele care noi le avem în mod normal în tractul digestiv, cele care ajută la fermentarea şi apoi la absorbţia elementelor necesare organismului nostru şi apoi ajută la eliminarea elementelor neprocesate, adică reziduurile.

Probiotice vs prebiotice

Probioticele sunt microorganisme care se găsesc în mucoasa intestinului subţire iar prebioticele sunt cele care ajută la înmulţirea probitocelor, sunt substanţele din care se hrănesc probioticele.

De ce sunt necesare?

Antibioticul prin acţiunea sa principală distruge şi elimină bacteriile rele din organismul nostru, dar în procesul său de distrugere a bacteriilor rele, distruge o bună parte din bacteriile benefice ale organismului nostru, în special la nivelul tranzitului intestinal. Aici intervin suplimentele alimentare cu probiotice şi prebiotice pentru a reface flora intestinală necesară unui bun tranzit intestinal.

Lipsa unei cantităţi suficiente de probiotice si prebiotice din intestinul subţine, respectiv, intestinul gros, poate duce la diverse tulburări ale tranzitului. Dereglarea tranzitului duce la absorbţia redusă a elementelor vitale din mâncare ingerată, cum ar fi vitaminele şi mineralele; dar poate afecta şi viteza de eliminare a alimentelor în stare procesată sau chiar neprocesată care poate duce la alte complicaţii cum sunt diareea sau constipaţia.

Când mai sunt necesare pro si pre-bioticele?

Ele mai sunt recomandate când schimbaţi regimul normal de alimentaţie. Acest schimb al regimului de alimentaţi este cel mai des întâlnit atunci când schimbăm localitatea sau ţara sau când adoptăm diverse regimuri de slăbit sau facem schimb între un regim vegetarian şi cel cu carne, sau regimuri aliementare asiatice.

Când trebuie înghiţită tableta de probiotic?

Pentru ca probioticele să-şi poate face treaba aşa cum trebuie, ele se recomandă a fi luate pe stomacul gol sau la 4 ore dupa ultima masă.

Dacă le luaţi pe perioada tratamentului cu antibiotic, trebuie neapărat să ştiţi că probioticul trebuie luat la 2-3 ore după ce luaţi antibioticul. Acest interval de 2-3 ore dupa antibiotic este necesar pentru ca acesta din urma să-şi poată duce la îndeplinire acţiunea sa de antibiotic, iar la 3 ore după administrarea lui este momentul ideal ca sa ajutăm refacerea florei intestinale distrusă de antibiotic.

Este indicat ca după fiecare tabletă de antibiotic, la 3 ore distanţă sa luaţi căte un probiotic.

Mai este indicat să folosiţi probiotice când suferiţi de diaree sau constipaţie din motive necunoscute şi în cazul toxiinfecţiilor alimentare.

Nu uitaţi să consumaţi iaurturi. Iar pentru majoritatea antibioticele nu este indicat să consumaţi lapte, decat produse lactate fermentate, pe timpul tratamentului.

Probioticele şi prebioticele se găsesc în farmacii sub formă de capsule (care nu trebuie desfăcute), plicuri sau pulbere pentru copii şi adulţi. Pulberea pentru copii se poate dizolva în lapte, apă sau sucuri de fructe proapăt stoarse. Preţul lor variază între 12-130lei. Nu cumpăraţi aceste produse din supermarket sau benzinării, în primul rand că nu ştiţi care au fost condiţiile de pastare şi apoi nu aveţi un specialist care să vă recomande doza ideală pentru problema Dvs.

Multă sănătate!

—————————–

English version

Almost daily, I see recipes for dispence with anticiotics products without any probiotic products precibed and without any verbal advice from doctor for pacient to use probiotics or eat yogurt during the treatmanet with antibiotics. So, I want to expose for you why its good for us to use probiotics and which are cases than is necessary to use them.

What are probiotics and prebiotics?

Probiotics are live bacteria, packaged in a latent (inactive) form in capsules or in the form of powder. These bacteria are the best-one, most necessary of our body, those that we normally have in the digestive tract, which helps the digestion and absorption of necessary elements, then our body, and then help eliminate unprocessed elements, like residues.

Probiotics vs. prebiotics

Probiotics are microorganisms which are located in the lining of the small intestine and prebiotics are those which aid in their propagation probitocelor, is the food for probiotics.

What is needed?

The main antibiotic action destroys and eliminates the bad bacteria in our body, but in its process of destroying bad bacteria, destroying much of the beneficial bacteria in our body, especially in the bowel. This is where probiotics and prebiotics supplements will have the power to restore intestinal flora for a good bowel movement.

The lack of a sufficient amount of probiotics in the small intestine, namely, the large intestine, can lead to various problems of transit. Transit disordering leads to reduced absorption of vital elements of food intake, such as vitamins and minerals; but may also affect the rate of elimination of processed foods or unprocessed foods state which can lead to other complications such as diarrhea or constipation.

When is required pro and pre-biotics?

They are also recommended then you change the normal diet. The food exchange system is most common when changing town or country, adopting different diets, or we switch between a vegetarian diet and the meat and Asian diets.

When probiotics tablet should be swallowed?

For probiotics to do the job properly, they are recommended to be taken on an empty stomach or 4 hours after the last meal.

If you take during antibiotic treatment, you absolutely must know that probiotic pill should be taken 2-3 hours after taking the antibiotic pill. This 2-3 hours after antibiotic is necessary for the latter to be able to carry out its antibiotic action from bowel, and 3 hours after administration of antibiotic pill is the ideal time to help restore intestinal flora destroyed by antibiotics.

It is recommended that after each antibiotic tablet, 3 hours away to take one probiotic.

Is advisable to use probiotics when you suffer from diarrhea or constipation for reasons unknown and food poisoning till you visit a doctor.

Do not forget to eat yogurt. And for most antibiotics is not indicated to drink milk than fermented dairy products, during treatment.

The probiotics and prebiotics can be found in capsules form in pharmacy or drug-stors (which must not be disposed of), sachets or powder for children and adults. Baby powder may be dissolved in the milk, water or a source of fresh squeezed fruit juices. Do not buy these products from the supermarkets or gas station. In first place, you do not know which were the conditions for storing and then you do not have a specialist to recommend ideal doses for your needs.

I wish you healthy life!

Această postare este proprietatea www.farmacistonline.ro. Pentru reproducerea completă sau parţială a textului este necesară specificarea sursei, adica www.farmacistonline.ro, Debora Cheregi.

Follow:

Distribuie:

Lasă un răspuns